Thailand Mathematics Evaluation (TME)

[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. 2555 ]

การประเมินความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปี พ.ศ.2555


ศูนย์รับสมัครและจัดสอบ


รหัสผู้สมัคร : รหัสอ้างอิงของโรงเรียนในแต่ละจังหวัด สำหรับกรอกในใบสมัคร

[ประกาศรอบที่ 2 วันที่ 18 มิ.ย. 2555 ]

สนามสอบแบ่งตามภูมิภาค
1. ภาคกลาง กรุงเทพ ฯ / นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ / อยุธยา / สระบุรี / ลพบุรี / สิงห์บุรี / ชัยนาท / อ่างทอง / นครนายก / ปราจีนบุรี /สระแก้ว
2. ภาคเหนือ เชียงราย / เชียงใหม่ / แพร่ / น่าน / พะเยา / แม่ฮ่องสอน / ลำปาง / ลำพูน / ตาก / พิษณุโลก / เพชรบูรณ์ / พิจิตร / อุตรดิตถ์ / กำแพงเพชร /นครสวรรค์ / อุทัยธานี / สุโขทัย
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย /หนอง บัวลำภู / เลย / อุดรธานี / กาฬสินธุ์ / นครพนม / สกลนคร / มุกดาหาร / ขอนแก่น / มหาสารคาม / ร้อยเอ็ด / ชัยภูมิ / นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / สุรินทร์ / ยโสธร / ศรีสะเกษ / อุบลราชธานี / อำนาจ เจริญ /บึงกาฬ
4. ภาคใต้ ชุมพร / ระนอง / สุราษฎร์ ธานี / พังงา / กระบี่ / ภูเก็ต / ตรัง / พัทลุง / นครศรี ธรรมราช / สตูล / สงขลา / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส
5. ภาคตะวันตก สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / นครปฐม / กาญจนบุรี / ราชบุรี / สุพรรณบุรี / เพชรบุรี / ประจวบ คีรีขันธ์
6. ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี / ระยอง /จันทบุรี / ตราด

 

[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. 2555 ]

Download


[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 24 ก.ค.. 2555 ]

ตัวอย่างใบรายงานผล และ ตัวอย่าง OMR

ตัวอย่างใบรายงานผล(มัธยม)
ตัวอย่าง OMR(มัธยม)

ค้นหาสนามสอบ

ผู้สนับสนุน

ธ. ออมสิน


สสวท.

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ฝ่ายประสานงานโครงการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 027483330 แฟกซ์ 027481424 ,e-mail: tme@edupark.co.th